5 personlighetsdrag som kan göra dig utbränt

1. Du ställer höga krav på dig själv. 
2. Du är väldig omtänksam 
3. Du har svårt att säga Nej.
4. Du blir ofta besviken på dig själv. 
5. Du tänker mera på andra än dig själv. 

Kommentera här: